Cz. 6. Rekolekcje 360 sekund – Kościół Boga Żywego