Jak uwolnić się od złego ducha?

Rekolekcje poświęcone trudnościom, spowodowanym doświadczeniem działania złego ducha. Wiele osób naraża się na takie konsekwencje, wskutek rozmaitych praktyk okultuzmu i magii.

CD 1 Współczesne formy spirytyzmu
CD 2 New Age (i wprowadzenie do modlitwy osobistej)
CD 3 Wróżbiarstwo i jego formy
CD 4 Medycyna niekonwencjonalna
CD 5 Wizjonerstwo
CD 6 Sekciarstwo

Ks. Mirosław Nowosielski 

Ur. 3.07.1957 w Skierniewicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 w Warszawie. W latach 1876-1982 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym im. Jana Chrzciciela w Warszawie. W latach 1984-1988 studia specjalistyczne z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone magisterium na podstawie pracy Obraz Boży u młodzieży należącej do wybranej grupy podkulturowej. W latach 1988-1996 studia doktoranckie z psychologii społecznej i religii ukończone doktoratem na podstawie rozprawy Korelaty kryzysu religijnego. Badania osób w wieku 18-35. W 1988 jednocześnie rozpoczął studia Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa ukończone dyplomem. Obecnie wykłada psychologię ogólną w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.


Nasze intencje modlitewne: