Jak uwolnić się od złego ducha?

Rekolekcje poświęcone trudnościom, spowodowanym doświadczeniem działania złego ducha. Wiele osób naraża się na takie konsekwencje, wskutek rozmaitych praktyk okultuzmu i magii.

CD 1 Współczesne formy spirytyzmu
CD 2 New Age (i wprowadzenie do modlitwy osobistej)
CD 3 Wróżbiarstwo i jego formy
CD 4 Medycyna niekonwencjonalna
CD 5 Wizjonerstwo
CD 6 Sekciarstwo

Ks. Mirosław Nowosielski

Strony: 1 | 2