Kapłan sługą Miłosierdzia Bożego

25 – 28 listopada 2008

Prowadzący rekolekcje: o. dr Jan Konior SJ

Kapłan sługą Miłosierdzia Bożego

Pojęcie miłosierdzia znajduje się w samym centrum chrześcijańskiego objawienia. Ukazuje nam „wewnętrzny kształt” (Jan Paweł II Dives in Misericordia), „ojcowskiej miłości Boga ku nam grzesznikom, jakimi jesteśmy”.

A Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4-5). Jan Paweł II komentując te słowa dodaje: „BOGATY W MIŁOSIERDZIU SWOIM Bóg  jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca”, o którym wspomina św. Paweł: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy” (2 Kor 1, 3).

Rekolekcje rozpoczną się w wtorek 25 XI kolacją o godz. 18.00, a zakończą w piątek 28 XI 2008 obiadem o godz. 12.00.

O. dr Jan Konior SJ – rekolekcjonista, kierownik duchowy w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie; teolog, (doktoryzował się na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dysertacją: Zagadnienie „grzechu” w kulturze chińskiej). Studiował religie chińskie, filozofię, historię i kulturę chińską (Cheng – kong University w Tajnanie); ukończył teologię w wydaniu chińskim na Fu-Jen Catholic University w Tajpei. Łącznie ze studiami i pracą misyjną, przebywał na Tajwanie prawie 10 lat. Następnie studiował teologię misyjną, nową ewangelizację, wielkie religie świata oraz dialog międzyreligijny z wybranymi kursami duchowości i psychologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
 


 

Zaprasza: Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie

Centrum Duchowości – Księża Jezuici
ul. św. Kingi 74/84,
42-226 Częstochowa

tel. 034/342-40-19, fax 034/360-51-57
centrsi (a) jezuici pl

www.jezuici.pl/centrsi


Nasze intencje modlitewne: