Sztuka towarzyszenia innym

Sztuka towarzyszenia innym poprzez rozmowy indywidualne (cz. 4)

13-15 lutego 2009
Prowadzący: o. Mieczysław Kożuch SJ

Sztuka towarzyszenia innymJest to czwarta i ostatnia sesja na temat sztuki towarzyszenia innym poprzez kontakt osobisty w formie rozmów indywidualnych. Część pierwsza dotyczyła teorii, jaka musi leżeć u podstaw każdego wychowania i formacji, w tym także sztuki rozmów. Druga dotyczyła osoby formatora, trzecia – rok temu – była omówieniem cech wychowanka, jakie są potrzebne, by mógł on korzystać z tej posługi. Obecna, czwarta część, będzie dotyczyć spraw bardzo praktycznych związanych z tą posługą.

Dom Rekolekcyjny Jezuitów w Częstochowie
Zapisy na www.jezuici.pl/czestochowa


Nasze intencje modlitewne: