6 lutego – Kampania przeciw homeopatii

http://1023.org.pl

Materiały szczegółowe w załączniku i na stronie www.1023.org.pl

INFORMUJEMY  WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH, ŻE
W  DNIU  6 LUTEGO  O  GODZINIE 10.23 ROZPOCZNIE SIĘ
PIERWSZA   MIĘDZYKONTYNENTALNA  KAMPANIA PRO-
TESTACYJNA   PRZECIWKO   OSZUSTWOM  HOMEOPATIINa mapie satelitarnej zaznaczono miejsca,  w których 6.02 odbę-
dą się demonstracje przeciwników homeo
patii. Udział w
proteś-cie  zapowiedziały  52  miasta  z  25  krajów leżących na 4 konty-nentach. Niewykluczony  jest udział  Antarktydy. Poniżej  tabelaz  wykazem miejsc  demonstracji.  W  Polsce protest  organizujeWrocław  i Warszawa.
W tych miastach odbędą się demonstracje
„anty-homeopatyczne”

INFORMACJE  OGÓLNE

Cel Kampanii
Kampania 10:23 to pierwsza międzynarodowa akcja pozarządowych organizacji i stowarzyszeń obywatelskich, mająca na celu pogłębienie wiedzy ludzi i instytucji na temat homeopatii.  Organizatorami akcji są w większości lekarze i naukowcy, którzy chcą przedstawić społeczeństwu prawdziwe dane na temat tego rodzaju „terapii”. 
Wprawdzie dla nas, ludzi nauki, sprawa jest oczywista – homeopatia to oszustwo – jednak chcemy być wiarygodni i przedstawić niezbite dowody prowadzące do takiego wniosku. W nauce nie ma nic ważniejszego od poszukiwania i publikowania prawdy. Uważamy przy tym, że każda forma przekazu, która ma na celu ukazanie prawdy jest równoprawna. Jeśli możemy to osiągnąć przy pomocy metody mającej charakter show –  tym lepiej. Prawda dotrze do większej liczby ludzi. Stąd, decyzja o wzięciu udziału w światowym spektaklu pt. Kampania 10:23, który, dzięki mediom, ma szanse spełnić niezwykle skuteczną, masową rolę edukacyjną. 
A więc, rozpoczynamy ….. 
Rozpoczynamy mocno. Od „eksperymentu” na ludziach. Chcemy w ten sposób przekazać opinii publicznej jedną, prostą, zrozumiałą informację: tzw. „leki” homeopatyczne to nic innego, jak czysty cukier, zanieczyszczony niekiedy przez homeopatów śladowymi ilościami przypadkowo dobranych substancji, które, nawet w wielokrotnie większych ilościach, nie mają żadnego wpływu na ludzki organizm. Żadnego, a więc również leczniczego. Informację taką chcemy przekazać również polskim władzom publicznym, które – jak dzieci – dały się oszukać hochsztaplerom, i które – również jak dzieci – uparcie bronią swego stanowiska, które w perspektywie czasu i osiągnięć nauki jest nie do obronienia.

Jak to zrobimy? Przekonująco.
Tego samego dnia (6.02), o tej samej godzinie (10.23) uczestnicy Kampaniii z Polski, Anglii, Niemiec, Holandii, Belgii, USA, Kanady, Australii i wielu innych krajów, publicznie przedawkują leki homeopatyczne. Ze względu na fakt, że naukowcy całego świata doskonale wiedzą, że tzw. leki homeopatyczne sporządzone są wyłącznie z cukru, osobom biorącym udział w tej demonstracji nic nie grozi. Będzie to natomiast ostateczny dowód na to, że specyfiki te nie zawierają żadnej aktywnej biologicznie substancji, która – nawet w nadmiarze – może wywołać jakąkolwiek reakcję organizmu ludzkiego.

Symbolika daty akcji

6,02 x 10^23 to – znana wszystkim posiadaczom matury – liczba, wynikająca z prawa Avogadry, którą trzeba uwzględnić przy rozcieńczaniu każdej substancji, gdyż wskazuje ona na nieprzekraczalną granicę rozcieńczenia. Rozcieńczanie, jak wiadomo, to zasadnicza procedura podczas wytwarzania tzw. leków homeopatycznych. Producenci tych „leków” świadomie ignorują prawo Avogadry. W efekcie, podawane przez nich wielkości rozcieńczeń substancji „leczniczych” są groteskowo wielkie. Większe na przykład od liczby wszystkich molekuł we Wszechświecie. Taką samą groteską jest forsowane przez homeopatów twierdzenie, jakoby ich „leki” zawierały coś, co nazywają oni „informacją leczniczą”. Dowcip polega na tym, że żadna informacja nie może istnieć w przyrodzie bez energii (II zasada termodynamiki). Stąd, oczywiste trudności w określeniu fizycznego charakteru tej informacji. Określana jest ona często, jako: „duchowa, wirtualna, elektromagnetyczna, kwantowa, elektronowa, molekularna, strukturalna, a nawet kosmiczna, gdyż wg „ojca” homeopatii Samuela Hahnemanna każdy „lek” homeopatyczny posiada (cokolwiek to znaczy) „podpis astralny„. Tutaj homeopaci wkraczają  już w obszary metafizyki, a tym samym pozbawiają się możliwości naukowego rozwiązania problemu. To akurat zrozumiałe, bo naukowego rozwiązania nie ma i być nie może. W takiej sytuacji wspomagają się oczywistymi kłamstwami, które dokładnie, po kolei, punktuję w dołączonych materiałach.

Państwowa ignorancja, czy państwowy przekręt?
Prawdziwym nieszczęściem jest fakt, że nasz parlament, uznał łykanie cukru za metodę „leczniczą” (p. art. 21 w ustawie „Prawo farmaceutyczne”) i zezwolił na jej stosowanie w Polsce. Nie wiemy, czy przyczyną był analfabetyzm naukowy posłów, czy też kłamstwo zostało zapisane w ustawie na skutek niezgodnego z prawem lobbingu? Tłumaczenie, że stosowanie leków, które nie leczą zostało wymuszone przez dyrektywę europejską jest śmieszne. Nie jesteśmy już suwerennym krajem? 
W każdym razie wybrańcy narodu ośmieszyli całą polską naukę, a zwłaszcza medycynę.

Uczestnicy Kampanii 10:23 muszą więc stanąć także w obronie honoru polskiej nauki !  I staniemy.
Informacje organizacyjne:
W czasie trwania akcji będzie można się kontaktować z jej organizatorami. Oto ich adresy:
Kontakt lokalny (Wrocław):
dr n. med. Maciej Zatoński / zatonski@sceptycy.org
dr Tomasz Witkowski / witkowski@sceptycy.org
Dyżur ekspercki (Lublin):
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz / cukier_krzepi@10g.pl
Koordynator akcji (Londyn)
Michael Marshall / contact@1023.org.uk / +44 7841 134 309

UWAGA!
W załączonych materiałach dokładnie opisałem i udokumentowałem wszystkie homeopatyczne kłamstwa.Do Państwa dyspozycji są dwa identyczne egzemplarze tekstu (w formacie pdf i doc). Format doc może w czasieprzesyłania ulec zniekształceniu. Dlatego pdf należy traktować, jako oryginał.Można je dowolnie pobierać, kopiować i rozpowszechniać. W całości lub we fragmentach.Zastrzeżenia:1/  publikując cały tekst lub cytując jego fragmenty, ew. kompilację fragmentów – należy powołać się na źródło i autora materiału.   
2/  w razie planowanych zmian w tekście konieczny jest bezpośredni kontakt z niżej podpisanym.3/  można opisać problem w skrócie (w formie streszczenia). W takim przypadku również należy powołać się na źródło i autoraoraz autoryzować tekst! celem wyeliminowania pomyłek. Nikt, kto nie ma precyzyjnej wiedzy chemicznej, fizycznej, biologicznejlub medycznej nie jest w stanie uniknąć nieścisłości. Jedno zdanie można jednak zapamiętać:
RZETELNE PRZEDSTAWIANIE PRAWDY O HOMEOPATII MOŻE URATOWAĆ WIELE LUDZKICH ISTNIEŃ
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz


Nasze intencje modlitewne: