Co to jest astrologia?

Astrologią (astro logos) nazywamy wywodzący się ze starożytności zabobon, który zakłada istnienie pewnego porządku, harmonii układów planetarnych i gwiezdnych. Wedle tej pseudonauki ciała kosmiczne mają oddziaływać na życie i przeznaczenie każdego człowieka oraz determinują losy świata.

Trzeba pamiętać, że życie na Ziemi uwarunkowane jest w pewnym sensie od wpływu słońca, planet, gwiazd czy komet. Ciała niebieskie oddziałują w istotny sposób na przyrodę co przejawia się w zjawiskach prądów morskich, erupcji wulkanów, w pogodzie. Zatem zjawiska kosmiczne wpływają pośrednio na człowieka, niemniej doszukiwanie się związków między np. ruchami ciał niebieskich a przyszłością nie ma żadnego naukowego uzasadnienia.

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last