Synod w Braga o szatanie

Synod w Braga (563 r.)

2 235 455

Kan. 5. Jeśli ktoś wierzy, że dusze ludzkie lub aniołowie pochodzą z substancji Bożej, jak mówili Manes i Pryscylian – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.

4 237 457

Kan. 7. Jeśli ktoś mówi, że diabeł nie był najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga i że natura jego nie była Bożym dziełem, ale twierdzi, że wyłonił on się z ciemności i że nie miał żadnego stwórcy, że jest początkiem i substancją zła, jak mówili Manes i Pryscylian – n.b.w.

5 238 458

Kan. 8. Jeśli ktoś wierzy, że pewne stworzenia w świecie uczynił diabeł oraz że grzmoty, pioruny, burze i susze sam diabeł swoją mocą wywołuje, jak mówił Pryscylian n.b.w.

 


Nasze intencje modlitewne: