Cz. 7. Rekolekcje 360 sekund – Kościół Boga Żywego