Rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem – XI 2015

Rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem 12-15 listopada 2015 r. Warszawa

„NIE SIŁA, NIE MOC, ALE DUCH MÓJ DOKOŃCZY DZIEŁA – MÓWI PAN ZASTĘPÓW” (Za 4,6)

Rejestracja www.badzdobrejmysli.pl www.parafiamiedzeszyn.pl
Ojciec James Manjackal jest kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy św. Franciszka Salezego.

james-manjackal-rekolekcje

Komunikat prasowy:

Otrzymawszy zgodę Władzy Diecezjalnej na zorganizowanie Rekolekcji Nowej Ewangelizacji głoszonych przez o. Jamesa Manjackala (MSFS) serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym spotkaniu.
O. James Manjackal jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Święte- go Franciszka Salezego [MSFS]. W czasie pracy jako wykładowca w se- minarium spotkał Jezusa dzięki modlitwie młodego człowieka, który wzbudził w nim siłę Ducha Świętego. Został uleczony fizycznie i ducho- wo i od tego momentu zapragnął głosić rekolekcje charyzmatyczne na całym świecie. Rekolekcje, które prowadzi są wydarzeniem zawsze gromadzącym rzesze ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, uporządko- wać swoje życie i doświadczyć bliskiej obecności Boga przez Chrystu- sa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Rekolekcje składa- ją się z części modlitewnych, w tym modlitw o uzdrowienie oraz kon- ferencji, podczas których głoszona jest nauka w oparciu o Pismo św. i zasady wypływające z nauczania Kościoła. Podczas swej posługi ten urodzony w Indiach misjonarz, odwiedził ponad 100 krajów. W 1976 roku został wysłany przez Zgromadzenie z misją ewangelizacji świata. Z jego nauczania i uzdra- wiania skorzystały już tysiące ludzi. W głoszeniu Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych poglądach, wymagający i bezkompromisowy. W Polsce gościł kilkanaście razy za każdym razem spotykając się z rzeszami ludzi chcących słuchać nauki głoszonej z mocą, „dotknąć” żywych świadectw wiary i odnowić swoje życie.
Atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie można doświadczyć nigdzie in- dziej. Ludzie modlą się o uzdrowienie z choroby, rzucenie nałogów, uzdrowienie wewnętrzne – z lęków, depresji, zniewoleń duchowych, o nawrócenie dzieci albo współmałżonka. Wielu prosi o wzmocnienie wiary. Jest też radość, śpiew i poczucie bliskości Boga. Sam o. James daleki jest od nazywania siebie uzdrowicielem. Wielokrotnie powtarza, iż to nie on uzdrawia, lecz Jezus. Nie może być bowiem wątpliwości, że moc, która przez niego przepływa, jest Duchem Jezusa, który żyje tu i teraz.

Praca, jaką podejmuje pełna jest poświęcenia i ofiary. Za swoje zaangażowanie i bezkompromisowość w głoszeniu Ewangelii płaci wysoką cenę. Pod koniec 2012 roku ciężko zachorował i bliski był śmierci. Modlitwa jednak i ufność w Bożą pomoc sprawiły, że po ponad rocznej przerwie powrócił do głoszenia Rekolekcji i poprowadził pierwsze po długotrwałej chorobie Rekolekcje, które odbyły się w Warszawie w maju 2014 roku. W Rekolekcjach tych udział wzięło ponad 5000 osób z Polski i z zagranicy. W tym samym roku gościliśmy o. Jamesa raz jeszcze – w listopadzie, gdy głoszonych przez niego Rekolekcji słuchało blisko 7000 osób.

Zapraszamy zatem serdecznie do udziału w tym niezwykłym spotkaniu, które w tym roku odbędzie się w dniach 12-15 listopada.Nasze intencje modlitewne:

 

Leave a Reply