Przeciw ośmieszaniu egzorcystów

Protest przeciwko ośmieszaniu w mediach posługi egzorcystów oraz zespołów modlitwy wstawienniczej zawiera m.in. oświadczenie Zarządu Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej.

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last