Modlitwa do Anioła Stróża pl./łac.

Aniele Boży stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszelkiego złego,
I doprowadź do żywota wiecznego.
Przez to święte pokropienie,
Boże, odpuść me zgrzeszenie.
Na tknienie tej wody świetej
Niech ucieka duch przeklęty.

Angele Dei,

qui custos es mei,

me tibi commissum pietate superna,

illumina, custodi, rege et guberna.

Amen. 


Nasze intencje modlitewne: