Egzorcyzymy (warsztaty)

prowadzący: ks. dr Piotr Towarek

termin: 28 kwietnia 2012 (9:30-11:45 oraz 14:00-16:15)
miejsce: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie

Część przedpołudniowa

  • geneza i kształtowanie się formuł egzorcystycznych (Biblia, pisma patrystyczne, księgi liturgiczne),
  • od charyzmatu do urzędu egzorcysty,
  • egzorcyzmy chrzcielne po Soborze Watykańskim II,
  • obrzęd wielkiego egzorcyzmu wg Rytuału Rzymskiego z 1999r.

Część popołudniowa

  • modele celebracji tzw. egzorcyzmów mniejszych: ćwiczenia na podstawie Rytuału z 1988,
  • współpraca duszpasterzy z egzorcystami: panel dyskusyjny, fragmenty filmów z komentarzem.

Zajęcia wyłącznie dla braci dominikanów
Zapisy do 31 marca 2012


Nasze intencje modlitewne: