Eucharystia – miłość aż do końca

8 – 10 maja
SZKOŁA SAKRAMENTÓW:
Eucharystia – miłość aż do końca
Prowadzi: Ekipa CFD

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela
Salwatorianie w Trzebini
ul. B. Głowackiego 3;  32-540 Trzebinia, tel./fax 032 753 54 80, kom. 694 448249
http://www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl


Nasze intencje modlitewne: