Rekolekcje kapłańskie „PREZBITER NA CZASY OSTATECZNE. Walka o kapłaństwo!”

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w Waszym serwisie informacji/ rozesłanie informacji Kapłanom na temat organizowanych przez nas rekolekcji kapłańskich prowadzonych przez O. dr Gabriele Nanni OCD „PREZBITER NA CZASY OSTATECZNE

Organizator: Szkoła Formacji Duchowej
Termin: 20-23 listopada 2017. Rozpoczęcie 20.11.2017 godz. 10.00, zakończenie 23.11.2017 Eucharystią o godz. 10.00.
Miejsce: Nałęczów, wygodny i przyjazny dla nas ośrodek „Energetyk” , ul. Paderewskiego 10
Prowadzący: O. dr Gabriele Nanni OCD (Italia),

Ks. Gabriele prowadził już rekolekcje kapłańskie w Nałęczowie w 2013 roku „Kapłan w posłudze uzdrowienia i uwolnienia. Czego unikać, od czego nie uciekać!” Do niedawna kapłan diecezji L’Aquila w Italii, obecnie jest karmelitą bosym z klasztoru w Brescii. Prawnik i teolog, który jako pierwszy usystematyzował naukowo nauczanie Kościoła w dziedzinie demonologii (doktorat na Lateranum). Były egzorcysta.
Koszt: 500 zł (mieszkanie, wyżywienie, organizacja rekolekcji). Pokoje 1-osobowe i 2-osobowe (w zgłoszeniu prosimy zaznaczyć rodzaj pokoju),
(„Energetyk” nie posiada własnego parkingu, parking strzeżony po sąsiedzku pobieraz opłatę 10 zł za dobę)

Zapisy: Podstawą do wpisania na listę uczestników rekolekcji jest wpłata na konto Szkoły Formacji Duchowej całej kwoty 500 zł za rekolekcje i wysłanie zgłoszenia na nasz adres mailowy sfd@diecezja.lublin.pl. Nr konta bankowego: Alior Bank
61 2490 0005 0000 4500 6604 4349 (z dopiskiem Rekolekcje Nanni)

Zaświadczenia i zwolnienia:

Kapłani uczestniczący w rekolekcjach otrzymają zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych rekolekcji rocznych. Każdy kapłan zgłaszający swój udział otrzyma odpowiednio wcześniej stosowne pismo, będące podstawą do otrzymania zwolnienia z zajęć szkolnych.

PROGRAM: podamy wkrótce na stronie http://sfd.kuria.lublin.pl/


Nasze intencje modlitewne:

 

Leave a Reply