Ezoteryzm i reinkarnacja. Wiedzieć i móc bez Boga i przeciw Bogu

Jacques Verlinde, urodzony w Belgii w 1947 roku, gdy kończył pracę doktorską z zakresu nauk ścisłych, zetknął się ze zjawiskiem medytacji transcendentalnej. Bardzo szybko został członkiem kierownictwa międzynarodowej organizacji medytacji transcendentalnej.

Jako „uczeń” guru odbył trzy dłuższe podróże do Indii, gdzie studiował tradycję wedyjską; zapoznał się z praktykami okultystycznymi i nawiązał łączność z różnymi szkołami ezoterycznymi. W 1975 roku nawrócił się i uznał Jezusa za swego Pana.

Po siedmiu latach modlitw o wyzwolenie i uzdrowienie duchowe wstąpił do seminarium w Rzymie i w 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu doktoratu z filozofii, został wykładowcą na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie. W 1986 roku założył fundację „Rodzina Świętego Józefa”. Wówczas też przybrał imię Józef Maria. Film jest spotkaniem z o. Jacques’em Verlinde, który opowiada o swoich doświadczeniach duchowych.

Film można nabyć m.in. w księgarni internetowej „Znak pustyni” – kliknij na obrazek aby przejść do sklepu.


Nasze intencje modlitewne: