Katolicki rytuał egzorcyzmów

Katolicki rytuał

I Modlitwy o uwolnienie

II Przebieg obrzędu wielkiego egzorcyzmu

III Egzorcyzmy magii i spirytyzmu

IV Przypisy

I Modlitwy o uwolnienie

MODLITWA PRZECIWKO WSZELKIEMU ZŁU1

    Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, aniołowie, archaniołowie i święci z nieba, zstąpcie na mnie.
    Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie napełnij mnie
    sobą, posługuj się mną.
    OdpędĄ ode mnie wszystkie moce zła, zniszcz je,
    abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować.
    Oddal ode mnie złe czary, gusła, czarną magię, czarne msze,
    przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa,
    uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie,
    obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem,
    zawiścią, zazdrością, przewrotnością,
    chorobą fizyczną, psychiczną moralną, duchową,
    pochodzącą od złego ducha.
    Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym,
    aby już nigdy więcej nie dotykały mnie
    ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.
    Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmogącego,
    w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela,
    przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy,
    wszystkim duchom nieczystym,
    wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją,
    aby mnie opuściły natychmiast,
    aby mnie opuściły raz na zawsze,
    i by poszły do piekła wieczystego
    związane przez św. Michała Archanioła,
    św. Gabriela, św. Rafała,
    przez naszych Aniołów Stróżów,
    zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

 

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

    Czcigodna Królowo Niebios i władczyni Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo zmiażdżenia głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij zastępy niebieskie, by pod Twoimi rozkazami ścigały demony, walczyły z nimi wszędzie, powstrzymywały ich zuchwalstwo i zepchnęły je do otchłani.
    Któż jest jak Bóg?
    O dobra i słodka Matko, zawsze będziesz naszą miłością i naszą nadzieją.
    O Matko Boża, ześlij Święte Anioły, by mnie broniły i odsunęły ode ranie okrutnego wroga.
    Święte Anioły i Archanioły, brońcie i strzeżcie nas.

(Trzysta dni odpustu, Pius X, 8 czerwca 1908 r.)

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
WPROWADZONA PRZEZ LEONA XIII

    Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądĄ naszą obroną. Pokornie prosimy, aby go Bóg pogromić raczył; a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

 

MODLITWA O UWOLNIENIE

    Panie, Ty jesteś wielki,
    Ty jesteś Bogiem,
    Ty jesteś Ojcem.
    Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc
    archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
    aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
    który uczynił ich niewolnikami.
    Wszyscy święci, przyjdĄcie nam z pomocą.
    Od niepokoju, smutku, obsesji,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
    Od nienawiści, nierządu, zawiści,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
    Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
    Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas. Panie.
    Od popadania w rozwiązłość cielesną,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
    Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaĄni,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
    Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł
    i od wszelkiego zła ukrytego,
    Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
    Panie, które powiedziałeś
    pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję,
    przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
    uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa
    i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem.
    Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

HYMN CHRYSTOLOGICZNY Z LISTU ŚW. PAWŁA DO FILIPIAN
(FLP 2,6-11)

Strony: Pierwsza |1 | 2 | 3 | ... | Dalej → | Ostatnia