Litania błagalna do świętych

Panie, zmiłuj się nad nami.

zmiłuj się za nami albo: nade mną

Chryste, zmiłuj się nad nami.


Panie, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami albo: za mnie

Święty Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Święci Aniołowie Stróżowie,

módlcie się za nami albo: za mnie

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święty Piotrze,

Święty Pawle,

Święty Janie,

Wszyscy święci Apostołowie,

Święta Mario Magdaleno,


(Można dodać inne imiona świętych i błogosławionych)


Od zła wszelkiego

wybaw nas albo: mnie

Od każdego grzechu

Od sideł szatańskich

Od śmierci wiecznej

Panie Chryste,

usłysz nas albo: mnie

Chryste,

wysłuchaj nas albo: mnie


Nasze intencje modlitewne: