Nowenna do Anioła Stróża

Dzień szósty

Mój potężny orędowniku u Boga, wyjednaj dla mnie łaskę posłuszeństwa wobec twych uświęconych rad i pogodzenia mojej woli we wszelkich sprawach z wolą Boga.

Aniele Boży…

Dzień siódmy

Duchu najczystszy, rozpromieniony miłością Bożą, wyjednaj dla mnie ten boski ogień, a z nim, prawdziwe oddanie twojej dostojnej królowej i mojej dobrej Matce, Maryi.

Aniele Boży…

Dzień ósmy

Mój oddany opiekunie, pomóż mi godnie odpłacić za twoją miłość i dobroć i ze wszystkich sił doskonalić w sobie taką wiarę, jaką ty pokładasz w Bogu.

Aniele Boży…

Dzień dziewiąty

Błogosławiony sługo Najwyższego, wyjednaj dla mnie u Najlitościwszego, bym któregoś dnia miał szczęście zająć w niebie jedno z miejsc opuszczonych przez twoich zbuntowanych towarzyszy.

Aniele Boży…

Strony: 1 | 2