Oddanie się NMP

Matko Boża, niepokalana Maryjo,
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.

Chce odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,
parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.


Nasze intencje modlitewne: