„Posługa kapłana-egzorcysty” o. Bogdana Kocańdy

Połsuga egzorcysty KocańdaKsiążka o. Bogdana Kocańdy „Posługa kapłana-egzorcysty. Tożsamość. Duchowość. Praktyka” należy do najlepszych książek tej dziedziny wiedzy. Jest to obszerna i wyczerpująca praca naukowa podzielona na trzy zasadnicze części.

W pierwszej autor skupia się na duchowości kapłana egzorcysty. W kolejnej rozpatruje biblijno-teologiczne podstawy egzorcyzmu począwszy od biblijnej praktyki egzorcystycznej, na aktualnym nauczaniu Kościoła skończywszy.

Ostatnia część omawia zakres posługi egzorcysty. Tu rozpatrzone zostają różne formy zaangażowania kapłana w posługę wyzwalania spod wpływów demonicznych: formację duszpasterską, pomoc osobom zniewolonym, sprawowanie egzorcyzmu większego oraz egzorcyzmowanie miejsc i rzeczy.

Wszystko to składa się na wyczerpujące studium, które uzupełnia lukę w polskim piśmiennictwie. W porównaniu z tak znanymi książkami jak „Wyznania egzorcysty” Gabriele Amortha czy „Zakładnicy diabła” Malachiego Martina, książka o. Kocańdy nie stanowi zbioru przykładów zaczerpniętych z praktyki duszpasterskiej. Autor unika epatowania drastycznymi przykładami interwencji egzorcysty względem osób będących pod demonicznym wpływem. Choć zaakcentowana jest konieczność podjęcia walki duchowej z rzeczywistością zła osobowego, to uwaga czytelnika zostaje skupiona szczególnie na ewangelicznym przesłaniu wyzwolenia spod więzi demonicznych  teologicznym oraz duszpasterskim wymiarze posługi uwalniania.

Książka liczy 300 stron.

Polecamy przy tej okazji świetny poradnik o. Kocańdy.


Nasze intencje modlitewne: