666 FFF

666 – Cyfra ta jest symbolem używanym przez satanistów, wystepuje też w formie FFF („f” jest szóstą literą alfabetu).