Talizmany islamskie

ImageTzw. kręgi ochronne, amulety mające chronić posiadacza przed złymi mocami, duchami, demonami, złorzeczeniom itp. Talizmany islamskie często zawierają werset z Koranu, co ma szczególnie chronić przed mocami nieczystymi i urokami.

Muzułmański hodża praktykujący spirytyzm

Muzułmański hodża był uważany za duchowego mistrza, który wskazuje człowiekowi jedyną właściwą drogę szczęścia, sukcesu, uwolnienia od trosk i problemów doczesnych. W przypadku Mariki, wszystko skończyło się zniewoleniem i balansowaniem na granicy samobójstwa.