M. Sęp Szarzyński: Sonet IIII

Mikołaj Sęp Szarzyński: SONET IIII
O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

M. Sęp Szarzyński: Pieśń…

M. Sęp Szarzyński: Pieśń na kształt Psalmu LXX
Deus, in audiutorium meum intende