Philippe Madre „Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać”

Uzdrowienie i egzorcyzm.We współczesnym świecie wiele osób których nie zadowalają tradycyjne religie, zwraca się m.in. w kierunku praktyk okultystycznych, magicznych, satanistycznych. Lecz mało kto wie, że zetknięcie się z tajemniczymi i niekoniecznie przyjaznymi człowiekowi rzeczywistościami często bywa niebezpieczne i głęboko raniące.

Książka Philippe’a Madre’a jest obszernym omówieniem zagadnienia duchowego uzdrawiania i praktykowania modlitwy egzorcyzmu. Wyjaśnia podstawowe pojęcia, takie jak: grzech i jego skutki, pokusa, ludzka wolność a wybór zła, wiara i modlitwa. Mówi o charyzmatach i rozeznawaniu duchów, rodzajach modlitwy uzdrowienia, o egzorcyzmie i jego działaniu oraz o duchowym towarzyszeniu uzdrowionej osobie.

Philippe Madre, lekarz, od 1975 r. członek Wspólnoty Błogosławieństw; żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jest też diakonem stałym i założycielem stowarzyszenia „Mère de Misericorde” (Matka Miłosierdzia). Pełni posługę przepowiadania i modlitwy w intencji chorych na całym świecie. Autor licznych książek.

Przeczytaj fragmenty książki tutaj 

Spis treści

Przedmowa    7
Wstęp    9

Jezus – lekarz i egzorcysta

Posłannictwo Chrystusa    15
Cel: zbawienie i miłosierdzie    15
Jezus wzywa, naucza, uzdrawia… dzisiaj!    17
Spojrzenie Jezusa    18
Jaka stąd płynie dla nas nauka?    19
Ukryta myśl Boga    20
Misja Dwunastu    22
Moc i posłanie    23
Uzdrowienie czy uwolnienie?    25
Tylko jedno uzdrowienie    27

Zły duch, zło i cierpienie

Rosnące zainteresowanie „sprawami diabła”    30
Diabelska kontrkultura    31
Ofensywa okultystyczna    32
Co na ten temat mówi Kościół…    34
„Zły duch” czy po prostu „zło”?    39
Jedna prawdziwa zła moc    39
Jedyny cel złego ducha    40
Zło, cierpienie, ból    42
Zło    43
Cierpienie    44
Ból    48
Egzorcyzmy Jezusa

Szaleństwo Krzyża    49
Uwalnianie od złych duchów    51
Duchy i demony nie są nigdy utożsamiane
z szatanem    53
Jednak demony i duchy nie są całkiem niezwiązane z szatanem    55
Kilka znaczących tropów w rozeznawaniu
i praktykowaniu egzorcyzmu    57
Egzorcyzm czy uwolnienie?    65
Co na ten temat mówi Ewangelia?    65
Co na ten temat mówi Kościół?    67
Opinia doświadczonego człowieka Kościoła    69
Charyzmatyczna modlitwa egzorcyzmu?    72

Uzdrowienia dokonywane przez Jezusa

Ewangelie uzdrowienia    77
Przepowiadanie i uzdrawianie    77
Mesjański sens uzdrowienia    79
Choroba według objawienia chrześcijańskiego
– pierwsze skrzydło tryptyku –    83
Zdrowie i życie: błędne równanie    84
Życie i godność: prawdziwe równanie    85
Grzech pierworodny, grzech osobisty a choroba    87
Grzech osobisty    88
Grzech pierworodny    91
Choroba według objawienia chrześcijańskiego
– drugie skrzydło tryptyku –    94
Choroba według objawienia chrześcijańskiego
– trzecie skrzydło tryptyku –    96

Posługa uzdrawiania

Uzdrowienie w oczach Kościoła    98
Oblicza uzdrawiania    101
Mozaika znaków uzdrowienia    105
Ogólny przegląd dzieł uzdrawiania    114
Uwolnienie od jednego lub kilku grzechów osobistych    123
Uzdrowienie zranienia życia    124
Ofiara cierpienia    129

Charyzmaty i posługi

Inne znaczenie charyzmatów    132
Eklezjalna rzeczywistość charyzmatów    133
Refleksja nad charyzmatem    135
Uległość wobec Ducha Świętego    142
Dary Ducha Świętego    142
Działanie darów Ducha w człowieku    146
Przejść od charyzmatów do posługi    150
Przewodnik nr 1 w rozeznawaniu posługi    162
Posługa grupy    165
Przewodnik nr 2 służący rozeznawaniu posługi zespołowej    168
Nieoczekiwane rodzenie się posługi    172

Zachowania grożące wyobcowaniem

Wprowadzenie    174
Spojrzenie na naturę tak,jak widzi ją Bóg    175
„Dobra” jakość stworzenia    175
Dobro ludzkiej natury    178
Wiedza zakazana? Władza zakazana?    178
Doświadczenia paranormalne w porządku
wiedzy?    180
Doświadczenia paranormalne w porządku
władzy?    181
O pojęciu ducha… i rozeznawaniu duchów    184
Jak dochodzi do zgubnego wyalienowania
duchowego?    188
Zachowania o bardzo wysokim ryzyku
wyalienowania    189
Zachowania o wysokim ryzyku wyalienowania    195
Zachowania o mniejszym ryzyku wyalienowania    202

Stopnie zgubnego wyalienowania duchowego

Tajemnica człowieczej wolności    211
Negatywne uzależnienie duchowe (NUD)    214
Pokusa    214
Rozeznać „negatywne uzależnienie duchowe”    216
Nękanie demoniczne    220
Owładnięcie demoniczne    222
Opętanie diabelskie    225
Wnioski    229

Rozeznanie i egzorcyzm

Duchowe uwarunkowania rozeznania
(u słuchającego)    234
Natura rozeznania    235
Przedmiot rozeznania    236
Oznaki rozeznania duchowego    239
Aktualny kontekst duchowy osoby    240
Istnienie zachowania grożącego ryzykiem
wyobcowania    241
Nietypowe objawy psycho-duchowe     242
Istnienie zdarzeń paranormalnych    244

Modlitwa uwolnienia i modlitwa egzorcyzmu

Klimat modlitwy    247
„Przyjęcie – wysłuchanie – rozeznanie”    251
Faza 2: „Wiara i modlitwa”    254
Upewnić się co do słuszności rozeznania    254
Płaszczyzny rozeznania    255
Przewodnik modlitwy egzorcyzmu lub
uwalniania    260
Faza trzecia: „towarzyszenie”    279
Towarzyszenie duchowe    280
Towarzyszenie w wewnętrznym uzdrawianiu    282
Towarzyszenie życiu    285

Zakończenie

Egzorcyzm i posłanie z misją    288

Aneks 1.
Okruchy mądrości    292

Aneks 2.
Brainstorming posługi egzorcyzmu    297

Aneks 3.
O naturze ludzkiej: ciało – psychika – duch    304
Ludzka psychika    305
Ludzkie ciało    308
Ludzki duch (LWD)    312


Nasze intencje modlitewne:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.