Aby pokonać Szatana

9 III 2003 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

1. W minioną środę obrzęd posypania głów popiołem rozpoczął Wielki Post — drogę pokutną, która przygotowuje nas do Wielkanocy, dając wszystkim ochrzczonym sposobność do odnowy ducha wiary i umocnienia wierności Ewangelii.

Jak przypomina dzisiejsza Ewangelia (Mk 1, 12-15), podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu wierzący mają pójść za Chrystusem na «pustynię», by razem z Nim stawić czoło duchowi zła i go pokonać. Jest to wewnętrzna walka, która decyduje w sposób konkretny o kształcie naszego życia. Bowiem to właśnie w sercu człowieka rodzą się jego zamiary i jego czyny (por. Mk 7, 21); dlatego jedynie przez oczyszczenie sumienia można przygotować drogę sprawiedliwości i pokoju, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym.

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last