Archaniołowie i Aniołowie


Archaniołowie i Aniołowie – niebiańscy przewodnicy po adwentowych drogach. Radio Maryja 4 XII 2009.

Ks Piotr Prusakiewicz CSMA

– redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach Któż jak Bóg i życiu duchowym, s. Dawida Ryll CSSMA – autorka książek i wierszy o aniołach.


Nasze intencje modlitewne: