Ćwiczenia ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie i rekolekcje Słowa Bożego

Warunki dobrego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich

  1. Pierwszym warunkiem jest szczere pragnienie przeżycia „Ćwiczeń” z pobudek religijnych.
  2. Drugi warunek stanowi osobiste przekonanie i dobrowolnie podjęta decyzja uczestnictwa w „Ćwiczeniach”.
  3. Wejście w rekolekcje ułatwia pewne, przynajmniej zaczątkowe, doświadczenie modlitwy myślnej zdobyte samodzielnie, bądź np. przez uczestnictwo w jakimś ruchu religijnym.
  4. Dobre odprawienie „Ćwiczeń” jest uzależnione od zdolności rekolektanta do obserwowania swoich duchowych doświadczeń, a także umiejętności analizowania i wypowiadania swoich uczuć, wewnętrznych konfliktów i trudności, szczególnie zaś tych, które budziłyby jakieś obawy i lęki.
  5. Koniecznym warunkiem jest także postawa otwartości przed kierownikiem duchowym oraz akceptacja dzielenia z nim wewnętrznych przeżyć.
  6. Istotny warunek owocnego odprawienia rekolekcji stanowi także wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia.

Więcej: www.cfdtrzebinia.sds.pl


Nasze intencje modlitewne: