Czym jest „świat”?

Potępiany w Nowym Testamencie „świat” pojmować trzeba nie jako ziemię, dzieło Boże, fizyczną rzeczywistość, ale jako zespół obyczajów i zasad, które są sprzeczne z przesłaniem Ewangelii. „Świat” to wartości doczesne, zmysłowe, brak ducha wiary i modlitwy, nieraz bezbożność i zgorszenia.

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jk 4:4).

Potępiany w Nowym Testamencie „świat” pojmować trzeba nie jako ziemię, dzieło Boże, fizyczną rzeczywistość, ale jako zespół obyczajów i zasad, które są sprzeczne z przesłaniem Ewangelii. „Świat” to wartości doczesne, zmysłowe, brak ducha wiary i modlitwy, nieraz bezbożność i zgorszenia. Stanowi go wszystko to, co nie jest z Ducha Bożego – pożądliwość, folgowanie pokusom i zmysłowa przyjemność, wszystko, co stoi w opozycji do duchowości. Największą zasadzką świata jest hedonizm, wokół tego pojęcia koncentrują się wszystkie światowe pokusy. Świat zachęca do używania życia, zaspokajania popędów, gromadzenia bogactw. Odrzuca ograniczenia i każe beztrosko podchodzić do życia i Bożego Prawa.

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last