„Egzorcyzm” O. Marc-Antoine Fontelle

Książka przeznaczona jest nie tylko dla egzorcystów(…), ale szerokiemu kręgowi czytelników pozwoli zrozumieć, czym jest egzorcyzm, a tym, którzy temu obrzędowi będą poddani – przyjąć tę łaskę. W książce o. Fontelle można znaleźć wiele materiału do refleksji. Jest tu ukazane nauczanie Kościoła na temat działania Szatana, są rozważania na temat przyczyn wpływu demonicznego oraz znaki i kryteria tego wpływu, wreszcie przedstawiona jest łaska egzorcyzmu. W aneksach autor podaje, zgodnie z Rytuałem, reguły dotyczące udzielania egzorcyzmu i modlitwy o uwolnienie od wpływów Szatana (…). Książka o. Fontelle może pomóc wielu ludziom głębiej zrozumieć i przyjąć łaskę egzorcyzmu.


Nasze intencje modlitewne: