„Bezdroża zła” ks. Andrzej Zwoliński

Sekta satanistów w świecie współczesnym dynamizuje swoją szkodliwą działalność i jest zjawiskiem znamiennym dla naszych czasów, gdzie powszechnie zdaje się gościć laicyzacja, konsumpcjonizm, swawola, chaos w sferze moralnej, pomieszanie pojęć dobra i zła oraz wartości etycznych.

Zanik wrażliwości na wartości wyższe i duchowe oraz na to, co piękne, szlachetne i dobre – staje się domeną obecnej epoki. Współczesne sekty a szczególnie sekta satanistów czyni ogromne spustoszenia w sferze egzystencji ludzkiej, ponieważ prowadzi do głębokiej deformacji i degradacji osoby ludzkiej, zaniku człowieczeństwa i wszelkich wartości humanistycznych.

Dając do rąk czytelników obecną pozycję książkową, traktującą o problemie satanistów pt. ?Bezdroża zła?, Wydawnictwo Michalineum ma głęboką nadzieję, iż ta książka będzie właściwie odczytana i odebrana nie jako swego rodzaju informacja o groźnej sekcie satanistów, ale przede wszystkim jako uświadomienie i zarazem ostrzeżenie przed ogromnym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą sekta satanistów szczególnie dla młodzieży, a również jako przestroga dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, duszpasterzy oraz przedstawicieli władzy świeckiej.


Nasze intencje modlitewne: