Współczesne formy spirytyzmu

Popularne współcześnie formy spirytyzmu i praktyki, które po części opierają się na spirytyzmie, to m.in. kardecjonizm, wywoływanie duchów, channeling i candomble.

Popularne współcześnie formy spirytyzmu i praktyki, które po części opierają się na spirytyzmie, to m.in.:

Antoinizm, kardecjonizm – spirytyzm klasyczny, wywoływanie duchów ludzi zmarłych które poprzez praktyki mediumistyczne (i medium) przekazują "wiedzę" o świecie materialnym i duchowym. Z tego rodzaju spirytyzmu wyrasta także psychozofia, metapsychika i parapsychologia.

Wywoływanie duchów – wzywanie dusz zmarłych osób lub jakkolwiek nazwanych postaci z zaświatów z czystej ciekawości czy z chęci uzyskania nodpowiedzi na jakieś pytania. To także korzystanie z takich akcesoriów, jak tabliczka oui-ja, wirujący talerzyk i urządzeń wskazujących. Polega na tym, że osoba (medium) korzysta np. z tabliczki oui-ja (składającej z liter, cyfr i gotowych odpowiedzi), na której duch wskazuje odpowiedzi na zadawane pytania. Często przybiera to postać zabawy towarzyskiej.

Channeling – newagowska praktyka medytacyjna, mająca za cel komunikowania się z "bytami astralnymi" poprzez medytacje, pismo automatyczne, przekazy i objawienia. Często jest reklamowana jako spotkanie z przewodnikiem, aniołem stróżem, Bogiem itd. Podobne praktyki stanowią częśc medytacji transcedentalnej.

Candomblé –  w tym pogańskim rytuale poprzez trans i śpiewy ku czci bóstw dąży się do nawiązania kontaktu z duchami i do samoopętania. Kult był popularny początkowo wśród niewolników brazylijskich pochodzących z Afryki. Potem przeniknął do capoeiry (sztuka walki połączona z tańcem), jednak współczesne zależności z capoeiry z candomble są dyskusyjne. Niemniej zawsze trzeba zwrócić uwagę na pieśni capoeiry wykonywane w obcych językach, by przypadkiem nie śpiewać pieśni candomblé. Podobne do candomblé praktyki występują w kultach typu umbanda, macumba i voodoo. 

Raelianizm – to jedna z sekt, która twierdzi, ze porozumiewa się z UFO i oczekuje na kosmicznych
przybyszów jako wybawicieli ludzkości. Oczywiście nie całej ludzkości, ale raelian.

Fałszywe objawienia w chrześcijaństwie – kiedy na skutek działań ze strony człowieka (pyszne wzywanie świętych z nieba, postaci z czyśćca lub piekła) dochodzi do jakiejś formy objawień. Widzenia takie zwykle charakteryzują się w dużej mierze zgodnością z nauczaniem Kościoła, jednak w kwestiach zasadniczych ujawnia się odstępstwo od prawdziwej wiary. Objawia się tu działanie upadłego anioła, który dąży do odstępstwa w Kościele. Przykładem jest kadoaizm, który został zapoczątkowany  przez objawienia o charakterze spirytystycznym, a zakończył się stworzeniem nowego kościoła w Wietnamie.


Nasze intencje modlitewne: