Współczesne formy spirytyzmu

Popularne współcześnie formy spirytyzmu i praktyki, które po części opierają się na spirytyzmie, to m.in. kardecjonizm, wywoływanie duchów, channeling i candomble.