Franciszkańskie Ćwiczenia Duchowe

Forma naszych rekolekcji odzwierciedla tekst Reguły św. Franciszka dla pustelni. Seraficki Ojciec proponuje braciom pragnącym pogłębienia relacji z Bogiem konkretny sposób, który stanowi kręgosłup naszych rekolekcji. Przedstawia to poniższe zestawienie ujęte w tabeli.

Reguła św. Franciszka dla pustelni wprowadza rekolektanta na drogę osobistego doświadczenia wpisanego w środowisko konkretnej wspólnoty zakonnej. W tej wspólnocie dokonuje się poznanie woli Bożej na drodze świadomego wyboru i nabytego doświadczenia, co stanowi mistagogiczną drogę jednoczenia z Bogiem i braćmi między sobą, tak bardzo adekwatną do sposobu życia pierwszej wspólnoty franciszkańskiej.

Terminy i program rekolekcji w Rychwałdzie: Zobacz tutaj


Nasze intencje modlitewne: