Katechizm: Egzorcyzmy

1673 Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imięJezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone odnapaści Złego i wolne od jego panowania, mówimy o egzorcyzmach.Praktykował je Jezus, a Kościół od Niego przyjmuje władzę i obowiązekwypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzmy występują podczascelebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane "wielkimi", mogą byćwypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmynależy traktować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonychprzez Kościół norm.

Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu , mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie wymaga wiedzy medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność Złego, a nie o chorobę.

550 Przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana: Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże Mt 12,28 . Egzorcyzmy Jezusa wyzwalają ludzi spod władzy złych duchów. Uprzedzają one wielkie zwycięstwo Jezusa nad władcą tego świata J 12,31 . Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Regnavit a ligno Deus – Bóg zakrólował z krzyża.


Nasze intencje modlitewne: