Konferencja o. Posackiego 21-23 stycznia 2005

Częstochowską sesję pt. „Kościół wobec fałszywej i fałszywej mistyki” poprowadził o. Aleksander Posacki, niewątpliwy autorytet w tematach demonologii, okultyzmu i sekt, autor wielu publikacji i książek poświęconych tym zagadnieniom. Wszystkie spotkania konferencji zostały ułożone w sposób ułatwiający wejście w temat: od wprowadzenia, poprzez możliwie szerokie omówienie skończywszy na odpowiedzi na pytania uczestników.

Przedstawione zostały aktualne zagrożenia prawdziwej duchowości w nowych, wewnątrzkościelnych ruchach religijnych, aż po ogólnoświatowe zjawiska rodem z New Age. Szczególną uwagę Prowadzący zwrócił na problem fałszywej mistyki oraz związane z nią formy inicjacji okultystycznych. Zagadnienie inicjacji obejmuje całe spektrum zjawisk począwszy od spirytyzmu, poprzez praktyki duchowe jogi i wróżbiarstwo skończywszy na channelingu i spotkaniach z ufo. Szczególnie złowroga rola przypada tu hipnozie, która nie wiedzieć czemu uznawana jest za gałąź wiedzy naukowej. Tymczasem praktyka dowodzi, że w trakcie seansów hipnotycznych może dochodzić do zniewoleń demonicznych, niejednokrotnie ujawniają się „poprzednie wcielenia” pacjenta, świadczące o interwencji złych duchów.

o. Posacki

O. Posacki duży nacisk położył na współczesne odmiany idolatrii (bałwochwalstwa), która może przejawiać się poprzez newagowską wiarę we własne możliwosci i samouzdrowienie, a nawet gnostyczną ideę samozbawienia. Skrytykował wzrastającą rolę psychologii, która nierzadko uzurpuje sobie całkowite prawo do wyjaśniania zjawisk duchowych i postaw religijności. Przy tej okazji przypomnianie zostały gnostyczne inspiracje niektórych teorii C.G. Junga, omówiono pokrótce wpływ nauk przyrodniczych na teologię. Skutki fuzji tych dwóch nauk: jednej bogatej w myślicieli i uszlachetnionej działaniem czasu oraz drugiej, stosunkowo młodej i nieokreślonej bywają opłakane. – Zjawisko opętania demonicznego niektórzy teologowie usiłują tłumaczyć w sposób naukowy, do czego dochodzą nieskuteczne próby leczenia farmakologicznego. Taki stan rzeczy jest akceptowany np. we Francji, gdzie wielu egzorcystów sprawuje funkcje psychiatrów, a zarazem negują możliwość demoniczego wpływu na człowieka.

Kolejny blok zagadnień omawianych na konferencji to współczesne zjawiska paramedyczne, jak bioenergoterapia, różdżkarstwo, hipnoza, homeopatia, leczenie poprzez dotyk itd. Nie dość, że wiążą się z jakąś formą inicjacji okultystycznych, to są także ucieczką od krzyża i cierpienia, nierzadko kosztem uszczerbku na duszy. Oznaczają naiwność, a zarazem brak pokory wobec naukowej wiedzy medycznej, także wobec Boga. Cierpienie ma swoją oczyszczającą właściwość, wtedy człowiek łatwiej odnajduje Boga. Jednak cierpiący często odrzucają zbawczy aspekt cierpienia i zamiast zwracać się ku Bogu, pokładają swoją ufność w fałszywych metodach i uzdrowicielach. Trzeba przypomnieć, że to Bóg jest najlepszym Lekarzem, nie bez znaczenia jest pośrednictwo Matki Bożej i świętych, które niestety bywa negowane przez ruchy religijne związane z protestantyzmem..

Przerwy pomiędzy poszczególnymi sesjami wypełniły rozmowy uczestników. Nie brakowało gorących dyskusji, szczególnie na temat homeopatii. Przeważały opinie krytyczne, jednak pojawiały się także głosy „za”. Zdaniem o. Posackiego homeopatia nie powinna być stosowana dopóki oficjalna nauka nie przedstawi rzetelnych dowodów działania leków tego typu. Z punktu widzenia wiary i wiedzy o zagrożeniach duchowych, niebezpieczeństwo stosowana takich medykamentów jest zbyt wielkie, by móc je bezkrytycznie zażywać.

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, przyjachało ponad stu gości. Większość słuchaczy stanowiły osoby zainteresowane współczesnymi zjawiskami (pseudo)duchowymi. Wśród uczestników pojawił się o. Wiktor z Pogotowia Modlitewnego (www.wiktor.alleluja.pl), zajmujący się m.in. pomocą osobom o skłonnościach homoseksualnych (www.pomoc2002.org).. Byli też ludzie związani z czasopismami, stronami internetowymi oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką sekt. Byliśmy tez my i kilku czytelników naszej strony, w tym Paweł i Zawsze Uśmiechnięty Jerzy. O. Posacki cały swój pozapanelowy czas poświęcił na indywidualne rozmowy z uczestnikami spotkania. Kolejka chętnych była długa, nieraz potrzebne było dodatkowe wyjaśnienie naukowe, czasem porada duchowa.

Każdy dzień został szczegółowo zaplanowany, nie brakowało przy tym czasu na modlitwę, spowiedź oraz Mszę świętą. Centrum Duchowości o.o. Jezuitów znajduje się 10 minut drogi od Jasnej Góry, zatem wieczorne wyjście na Apel nie stanowiło większego problemu. Zachęcamy do uczestnictwa w innych konferencjach i rekolekcjach w Centrum Duchowości. Dom o.o. Jezuitów znajduje się w pięknym parku, wokół panuje cisza i warunki ułatwiające modlitewne skupienie. Ojcowie zapewaniają poradę i pomoc duchową, a stołówka… smaczne posiłki.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu wiadomość: w niedługim czasie (przed końcem lutego) dostępne będą nagrania z konferencji. Informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronie www.jezuici.pl/centrsi/. Kolejna konferencja z o. Posackim odbędzie się w podobnym terminie w przyszłym roku.

uczestnicy


Nasze intencje modlitewne: