Marcin (okultyzm, samobójstwa, zboczenia, narkotyki, alkoholizm…)