Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca jest częścią Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca (zobacz tu…) i stanowi zorganizowaną formę apostolstwa przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych wśród katolickiej młodzieży żeńskiej i męskiej, pragnącej nieść pomoc duszom czyśćcowym oraz poznawać i zgłębiać naukę Kościoła Katolickiego na temat życia wiecznego i rzeczy ostatecznych człowieka, a więc śmierci, sądu, życia po śmierci: nieba, czyśćca, piekła.

Z myślą o duchowej formacji członków i ułatwieniu im dostępu do literatury poruszającej problemy życia po śmierci, organizujemy dla nich rekolekcje i dni skupienia. Ponadto wydajemy materiały formacyjne w postaci kwartalnika "Życie Wieczne" oraz innych broszur, które następnie rozsyłane są wszystkim członkom za dobrowolną ofiarą.

Młodzieżowe Dzieło jest także jedną z form duszpasterstwa powołań Zgromadzenia. Tematyka rekolekcji i dni skupień oraz wydawanych dla członków MDPC materiałów formacyjnych ma również na celu wspieranie młodych osób w rozeznawaniu i podejmowaniu właściwej im drogi powołania.

Kim jest Członek Młodzieżowego Dzieła?

Młodzi ludzie zrzeszeni w MDPC stanowią grono Przyjaciół Boga, Kościoła, zmarłych cierpiących w czyśćcu i naszego Zgromadzenia. Te cztery wymiary relacji przyjaźni są zarazem wyznacznikiem zadań podejmowanych przez Członków, które prowadzą do wzajemnej wymiany dóbr duchowych. Za każdy bezinteresowny dar serca w postaci modlitwy, dobrego czynu czy jakiegoś wyrzeczenia, dusze czyśćcowe odwdzięczają się modlitewnym wstawiennictwem u Boga, wypraszając dla nas łaski do życia zgodnego z wolą Bożą.

Każdy poniedziałek jest dniem szczególnej pamięci o zmarłych, a także dniem modlitewnej łączności Członków Dzieła i Sióstr Wspomożycielek tzn. w tym dniu otaczamy modlitewną troską i powierzamy siebie nawzajem Bożemu miłosierdziu.

Patronem Młodzieżowego Dzieła jest: św. Franciszek z Asyżu (14 X). Odpowiedzialną za MDPC z ramienia Zgromadzenia jest siostra moderatorka.

Więcej na temat Dzieła można się dowiedzieć z Informatora MDPC, który jest także dostępny w Internecie na stronie: http://www.katecheza.info i http://www.katecheza.info/zycie/zswdc.html 

Jak włączyć się do MDPC?

Należy zgłosić swoje pragnienie niesienia pomocy zmarłym; wypełnić otrzymaną od siostry moderatorki Kartę Członka Dzieła i odesłać na adres ( Karta członkowska MDPC – online na podanej stronie www):

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca
przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

ul. Poprzeczna 1
05-070 Sulejówek
tel. 022/487.86.08 / kom. 698.230.430

e-mail: mdpcanna  (at)  wp.pl

 


Nasze intencje modlitewne: