Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca jest częścią Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca (zobacz tu…) i stanowi zorganizowaną formę apostolstwa przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych wśród katolickiej młodzieży żeńskiej i męskiej, pragnącej nieść pomoc duszom czyśćcowym oraz poznawać i zgłębiać naukę Kościoła Katolickiego na temat życia wiecznego i rzeczy ostatecznych człowieka, a więc śmierci, sądu, życia po śmierci: nieba, czyśćca, piekła.

Z myślą o duchowej formacji członków i ułatwieniu im dostępu do literatury poruszającej problemy życia po śmierci, organizujemy dla nich rekolekcje i dni skupienia. Ponadto wydajemy materiały formacyjne w postaci kwartalnika "Życie Wieczne" oraz innych broszur, które następnie rozsyłane są wszystkim członkom za dobrowolną ofiarą.

Młodzieżowe Dzieło jest także jedną z form duszpasterstwa powołań Zgromadzenia. Tematyka rekolekcji i dni skupień oraz wydawanych dla członków MDPC materiałów formacyjnych ma również na celu wspieranie młodych osób w rozeznawaniu i podejmowaniu właściwej im drogi powołania.

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last