Pierwsi Chrześcijanie o modlitwie

12 – 14 grudnia 2008, Częstochowa,

Prowadzący sesję: o. Jacek Poznański SJ

Pierwsi Chrześcijanie o modlitwie. „Pierś Pana – poznaniem Boga, kto na niej spoczywa jest teologiem”

Sesja proponuje dzisiejszemu człowiekowi kilka impulsów dla umysłu i dla serca odnośnie modlitwy, impulsów zaczerpniętych z doświadczenia i teologii chrześcijan żyjących w pierwszych trzech wiekach (m.in. św. Ignacy z Antiochii, Tertulian, św. Cyprian, Orygenes). Okres ten jest pewną całością. Chrześcijaństwo, jako religia zakazana w Imperium Rzymskim, rozwijała się niejako w podziemiu, nękana od czasu do czasu prześladowaniami. Jest to czas uprzywilejowany w rozwoju chrześcijaństwa: bliski pierwotnemu impulsowi oraz zakorzeniony w tradycji apostolskiej. To wtedy właśnie formował się chrześcijański sposób życia i przeżywania rzeczywistości. Modlitwa, liturgia, Pismo święte, życie, teologia, duchowość i studium Pisma św., były ściśle ze sobą powiązane i w sposób naturalny składały się na jedną rzeczywistość żywej wiary. Dzisiaj jesteśmy daleko od tego ideału. Podczas sesji będziemy szukali inspiracji do połączenia i integracji wspomnianych elementów w naszym życiu obficie korzystając z oryginalnych tekstów pierwszych chrześcijan i Ojców Kościoła. Oprócz czterech konferencji, będzie czas na modlitwę (z wprowadzeniami na podstawie tekstów Ojców Kościoła), pytania, rozmowy indywidualne, spowiedź oraz wspólnotowe przeżywanie Eucharystii.

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last