Małżeństwo

11 – 13 kwietnia 2008

Prowadzący sesję: dr Cezary Sękalski

Małżeństwo – przypadek czy powołanie? Duchowe fundamenty miłości małżeńskiej

W trakcie sesji zostaną podjęte m.in. następujące tematy: Odpowiedzialne podejście do wyboru powołania. Męski i żeński pierwiastek w duchowości chrześcijańskiej. Biblijna wizja małżeństwa. Etapy rozwoju miłości oblubieńczej wg Karola Wojtyły. Teologia ciała Jana Pawła II. Przysięga małżeńska jako „statut” duchowości małżeńskiej. Czy istnieje powołanie do małżeństwa? W jaki sposób je odkryć? Czy istnieją jakieś duchowe zasady budowania związku między kobietą i mężczyzną? Jak sprawić, aby cieszył się on trwałością i przyczyniał się do rozwoju duchowego? W jaki sposób czerpać z mocy sakramentu małżeństwa? – oto pytania, na które odpowiedzi będzie można wspólnie poszukiwać w trakcie proponowanej sesji.

Papież Benedykt XVI podczas Spotkania Rodzin w Walencji powiedział: „Kościół uczy nas szanować i wspierać cudowną rzeczywistość nierozerwalnego małżeństwa mężczyzny i kobiety, które daje zresztą początek rodzinie. Dlatego uznanie i pomaganie tej instytucji jest jedną z najistotniejszych posług, jakie można wyświadczyć dzisiaj dobru wspólnemu oraz prawdziwemu rozwojowi ludzi i społeczeństw, jak również najlepszą rękojmią zapewnienia godności, równości i prawdziwej wolności osoby ludzkiej”. I zaraz dodał, że jeśli małżonkowie pozostaną „otwarci na Ducha i proszą o Jego pomoc, nie przestanie On przekazywać im miłości Boga Ojca, objawionej i wcielonej w Chrystusie. Obecność Ducha pomoże małżonkom nie utracić z pola widzenia źródła i wymiaru ich miłości i wzajemnego oddania, jak też współpracować z Nim dla odzwierciedlenia i wcielenia Go we wszystkich wymiarach swego życia”.

Sesja skierowana jest głównie do osób rozważających oraz bezpośrednio przygotowujących się do podjęcia drogi życia małżeńskiego. Mile widziane są także osoby (zarówno świeckie jak i duchowne), które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat duchowego wymiaru małżeństwa.

Sesja będzie (zasadniczo) powtórzeniem tej z roku ubiegłego.

Pan dr Cezary Sękalski – żonaty teolog duchowości i dziennikarz, od lat zaangażowany w towarzyszenie rekolektantom podczas odprawiania Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Prowadzi wykłady w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie oraz w Podyplomowym Studium Duchowości Katolickiej KUL w Lublinie. (Więcej informacji: www.mateusz.pl/mt/cs/)


 

Zaprasza: Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie

Centrum Duchowości – Księża Jezuici
ul. św. Kingi 74/84,
42-226 Częstochowa

tel. 034/342-40-19, fax 034/360-51-57
centrsi (a) jezuici pl

www.jezuici.pl/centrsi


Nasze intencje modlitewne: