Małżeństwo

11 – 13 kwietnia 2008

Prowadzący sesję: dr Cezary Sękalski

Małżeństwo – przypadek czy powołanie? Duchowe fundamenty miłości małżeńskiej