„Podręcznik egzorcysty” ks. Raul Salvucci

Autor jest egzorcystą mianowanym przez swojego biskupa ordynariusza, jego książka wyrosła na gruncie doświadczenia duszpasterskiego, wydanie polskie zostało opatrzone wprowadzeniem o.dr Aleksandra Posackiego SJ. Niniejsza publikacja jest bardzo cenna dla wszystkich, którzy już zainteresowali się demonologią a szczególnie dla doświadczających cierpienia od szatana i ich bliskich.

Ks. Salvucci w niezwykle interesujący i prosty sposób wyjaśnia w oparciu o Pismo Święte, elementy chrześcijańskiej wykładni wiary odnośnie szatana jak na przykład przyczynę jego nienawiści do człowieka a także jak został pokonany przez Jezusa Chrystusa, który wyznaczył kres jego panowania na ziemi, walka między światłością a ciemnością. Porusza zagadnienia spirytyzmu, okultyzmu, satanizmu i innych zagrożeń takich jak magia, które w zastraszającym tempie zdobywają nowych zwolenników na całym świecie.

Autor dzieli się również własnymi przemyśleniami odnośnie problemów egzorcystów, którzy spotykają się z niezrozumieniem i przez to działają w ukryciu zamiast ze wspólnotą wspierającą ich trudną posługę. Nie szczędzi przy tym autentycznych przykładów opętań i zniewoleń. Klasyfikuje objawy opętania i stopniuje przejawy działania mocy demona nad człowiekiem od nawiedzenia diabelskiego aż do opętania i poddaństwa (pakt z diabłem). Podaje przyczyny opętań a także poucza kiedy jest potrzebny egzorcyzm oraz jak powinien zostać odprawiony. Przytacza nam również historię egzorcymu od Pana Jezusa do Jana Pawła II. Opisuje skuteczne środki obrony przeciwko działaniom szatana takie jak modlitwy, uciekanie się do Chrystusa, ciągłe duchowe wzrastanie a także sakramenty i sakramentalia. Poucza jak ważne jest życie duchowe, sakramentalne i jedność z Kościołem w walce ze złem.

Duża część książki została poświęcona działaniu operatorów okultyzmu poprzez różnego rodzaju „maleficium i fattura”, które są sztuką szkodzenia innym za pomocą interwencji szatana. Zostały dokładnie opisane metody działania magów za pomocą różnego rodzaju zauroczonych przedmiotów, uroków, spojrzeń itd. Oczywiście zostały przedstawione również objawy negatywnego działania, symptomy złych obecności i droga uwalniania od tego zła, wyrządzonej komuś krzywdy na duszy i ciele.

Autor nie pominął również aspektu modlitwy o uwolnienie w kontekście Odnowy w Duchu Świętym. Pisze jak powinna przebiegać i jakie są granice jej zastosowania. Porusza także szereg innych problemów ważnych w walce ze złem w dzisiejszym świecie. Po przeczytaniu tej książki słowa „egzorcyzm” i szatan już nigdy nie będą się kojarzyły ze średniowieczem.

Ta pozycja daje czytelnikowi wyobrażenie o pewnej stronie ciemnej rzeczywistości, jest ważną pomocą dla każdego świadomego chrześcijanina, który pragnie walczyć ze złem lub został nim dotknięty.


Nasze intencje modlitewne: