Pomóż duszom czyśćcowym

Dzięki swojej ofierze możesz zyskać dla dusz cierpiących w czyśćcu częściowe lub całkowite usunięcie oczyszczającej kary. Możesz pomóc duszom czyśćcowym poprzez:

  • ofiarowanie Mszy św. i Komunii św. (por. KKK 1032),
  • ofiarowanie odpustu za zmarłych (KKK 1471),
  • jałmużnę i dzieła pokutne (KKK 1032),
  • modlitwę (KKK 1032).

Maria Simma ponadto zaleca:

Strony: 1 | 2