Pomóż duszom czyśćcowym

Dzięki swojej ofierze możesz zyskać dla dusz cierpiących w czyśćcu częściowe lub całkowite usunięcie oczyszczającej kary. Możesz pomóc duszom czyśćcowym poprzez:

  • ofiarowanie Mszy św. i Komunii św. (por. KKK 1032),
  • ofiarowanie odpustu za zmarłych (KKK 1471),
  • jałmużnę i dzieła pokutne (KKK 1032),
  • modlitwę (KKK 1032).

Maria Simma ponadto zaleca:

  • Ofiarowanie nie tylko niedzielnej Mszy świętej, ale uczestnictwo w Eucharystii i w nabożeństwach w nie świątecznych dniach tygodnia, ze specjalną intencją za dusze czyśćcowe.
  • Używanie z wiarą i ufnością wody święconej w połączeniu z aktem strzelistym, np. po przeżegnaniu się strzepnąć na ziemię resztę kropli z palca (tzw. „dawanie duszom czyśćcowym wody święconej”).
  • Odmawianie aktów strzelistych oraz modlitw.
  • Pamięć i miłość do dusz czyśćcowych, wyrażaną także poprzez palenie lampek i świec.

Nasze intencje modlitewne: