Św. Benedykt

Św. Benedykt urodził się w Nursji (położonej w środkowej Italii) ok. roku 480. Studiował w Rzymie, ale zrażony rozpustnym życiem jego mieszkańców, uciekł do pustelni pod Subiaco. W pobliżu swoją pustelnię miał św.Roman, który wprowadził św. Benedykta w zagadnienia ascezy chrześcijańskiej. Wieść o świętości Benedykta rozeszła się dość szybko. Zaczął on gromadzi wokół siebie coraz więcej uczniów. Wkrótce po tym zbudował pierwsze klasztory, gdzie mnisi żyli według ustalonej reguły. Reguła benedyktyńska należy do najbardziej rygorystycznych. Wyznacza ona drogę do doskonałości religijnej poprzez praktykę panowania nad sobą, umartwienia, ćwiczenie pokory, posłuszeństwa, poprzez modlitwę, wyciszenie i odosobnienie się od świata i jego trosk. Była ona podstawą życia klasztornego wszystkich zakonów i kongregacji Europy Zachodniej. W roku 529 Benedykt wyjechał do Monte Cassino, gdzie złożył najsłynniejsze z benedyktyńskich opactw. Miejsce to szybko stało się ośrodkiem życia religijnego ówczesnej Europy. Niedługo później, niedaleko Monte Cassino, powstał zakon benedyktynek, gdzie pierwszą zakonnicą została św.Scholastyka – rodzona siostra św.Benedykta.

Benedykt umarł 21.marca 543 roku przed ołtarzem klasztoru na Monte Cassino tuż po przyjęciu komunii świętej – dlatego jest patronem dobrej śmierci. W roku 1964 został ogłoszony przez papieża Pawła VI patronem Europy. Atrybutami świętego są: księga, kruk trzymający w dziobie zatruty chleb, wiązka rózg, kielich ze żmiją.

Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża, z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie. Dzięki modlitwie m.in. pękło naczynie z trucizną przeznaczoną dla świętego. W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i krzyżem z literami na odwrocie. Ten medal rozszedł się z Niemiec, gdzie został po raz pierwszy wybity, po całej katolickiej Europie. O medaliku przeczytasz w dziale „Walka duchowa / Pierwsza pomoc”.

Modlitwa do świętego Benedykta

Boże, który ustanowiłeś świętego Benedykta opata
wspaniałym nauczycielem w szkole służby Bożej,
naucz nas, abyśmy ponad wszystko przedkładali Twoją miłość
i zawsze szli drogą Twoich przykazań. Amen


Nasze intencje modlitewne: