Magia – zagrożenia

Powszechność zjawiska magii wśród tak wielu różnych kultur nie może budzić wątpliwości co do istnienia i możliwości wykorzystania złych mocy. Dawniej zajmowanie się magią miało elitarny charakter. Dziś każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Magia znana była większości starożytnych cywilizacjach, w których fukcjonowała w formie zabobonu albo praktyk religijnych. Tam też pojawiał się czarownik, mag czy szarlatan, odwołujący się do tajemnych mocy. Osoba taka cieszyła się zwykle silnym autorytetem nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale i wodzów czy władców. Najczęściej sądzono, że szafarz tajemnych sił posiadał władzę nad magicznymi siłami, a nie na odwrót, że to siły zła zdobyły władzę nad nim samym. Podobnie jest i w dzisiejszych czasach: wróżący i posługujący się magicznymi akcesoriami uważają, że potrafią kontrolować nieznane siły. Tymczasem praktyka egzorcystów wskazuje jasno, że uprawianie magii i okultyzmu pod każdą postacią prowadzi do różnych form demonicznych zniewoleń.

Powszechność zjawiska magii wśród tak wielu różnych kultur nie może budzić wątpliwości co do istnienia i możliwości wykorzystania złych mocy. Dawniej zajmowanie się magią miało elitarny charakter. Dziś każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Co więcej, różne formy okultyzmu pojawiają się w lekturach dla dzieci i w zabawach podwórkowych (Harry Potter, Pokemony). Magię albo uważa sie ją za nieszkodliwą zabawę, albo fałszywie rozróżnia na białą i czarną.

Wg egzorcysty diecezji rzymskiej, ks. Amortha, magia nie jest jedynie czczą wiarą, ale odwoływaniem się do sił demonicznych, aby dla własnych korzyści wpływać na bieg wydarzeń i inne osoby. Zaznacza on, że chociaż magia wyraża się w różnych formach, to zawsze ma ten sam skutek: oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej. Ponadto konsekwencjami mogą być opresje czy inne formy dręczeń ludzi przez złego ducha.

 

 


Nasze intencje modlitewne: