Sobór Laterański – świat duchowy

XII Sobór Powszechny Laterański (1215)

10 428 800

Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, odwieczny i nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny, niewysłowiony, Ojciec, Syn i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, substancja, czyli natura zupełnie niezłożona. Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn od samego tylko Ojca, Duch Święty jednocześnie od Obydwóch, bez początku, zawsze i bez końca. Ojciec Rodziciel, Syn zrodzony, Duch Święty pochodzący: współistotni i równi sobie, współwszechmocni i współwiekuiści; są jednym wszystkich rzeczy początkiem, stwórcą wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, co duchowe i materialne. On to wszechmocną swoją potęgą, od początku czasu, utworzył jednakowo z nicości i jeden, i drugi rodzaj stworzeń, tj. istoty duchowe i materialne: aniołów i świat, a na koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa światy; złożoną z duszy i ciała. Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami uczynili się złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła.

Ta Święta Trójca, według wspólnej istoty indywidualna, a według właściwości osobowych zróżnicowana, najpierw przez Mojżesza i świętych Proroków oraz przez innych wysłanników swoich, dała rodzajowi ludzkiemu zbawienną naukę zgodnie z mądrze zaplanowanym rozkładem czasów.

 


Nasze intencje modlitewne: