Sobór Trydencki – grzech pierworodny

XIX Sobór Powszechny Trydencki

Sesja V (1546) – Dekret o grzechu pierworodnym

Sobór Florencki – manicheizm

XVII Sobór Powszechny Florencki (1438-1445)

Dekret dla jakobitów (1442)

Sobór Trydencki – walka duchowa

XIX Sobór Powszechny Trydencki 1547

Sesja VI – Dekret o usprawiedlitwieniu

Sobór Laterański o szatanie

XII Sobór Powszechny Laterański IV (1215) 33 428 800 Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, odwieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny, Ojciec, Syn i Duch Święty: trzy wprawdzie Osoby, ale jedna istota, substancja, czyli natura zupełnie niezłożona. Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn od samego tylko Ojca, … Więcej…