Sobór Florencki – manicheizm

XVII Sobór Powszechny Florencki (1438-1445)

Dekret dla jakobitów (1442)

15 707 1336

Prócz tego [Sobór] potępia niedorzeczność manichejczyków, którzy przyjęli dwa pierwiastki, jeden dla rzeczy widzialnych, a drugi dla niewidzialnych; którzy twierdzili także, iż inny jest Bóg Nowego Przymierza, a inny Starego.

 

 


Nasze intencje modlitewne: