Skąd się wziął mit Lilith?

Skąd się wziął mit o Lilith i czy jest on w jakiś "zatwierdzonych" chrześcijańskich przekazach? W jaki sposób podania o Lilith przeniknęły do chrześcijaństwa?

Szatan w Piśmie Świętym

Przed omówieniem postaci Szatana w Biblii należy poczynić pewne rozróżnienie metodologiczne. Szatan (występujący zawsze w liczbie pojedynczej) nie może być utożsamiany z różnymi istotami demonicznymi, które wywodzą się z religijnego folkloru (przykładem jest Azazel, Lilith, Asmodeusz itd.).