„Wierzę w klęskę szatana” M. Green

Autorem „Wierzę w klęskę szatana” jest Michael Green, zielonoświątkowiec. Podejmuje on polemikę z pojawiającymi się od półwiecza w chrześcijaństwie tendencjami, które bagatelizują działanie szatana lub też w ogóle negują jego istnienie.

Opisuje również zgubny wpływ religii szatana – okultyzmu, spirytyzmu, czarnej i białej magii, astrologii itp. na duszę człowieka. Na podstawie swojej praktyki duchowej daje czytelnikowi cenne rady i wskazówki. Michael Green, mimo, iż jest protestantem, bardzo przychylnie wypowiada się o katolickich praktykach egzorcystycznych.

Książka ukazała się nakładem Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach w 1992 roku. Brak danych o imprimatur.


Nasze intencje modlitewne: